Publikationer

Danske artikler om voldgift

Kronologisk

Kronologisk indholdsfortegnelse

 1. C. Torkild-Hansen, Voldgiftsbestemmelser i foreningsvedtægter, U1921B.215.
 2. Troels G. Jørgensen, Domstolenes kompetence overfor foreninger med økonomisk formaal, TfR1925.239.
 3. Stephan Hurwitz, Om privat voldgift, U1941B.109.
 4. A. Bonnis, Huslejenævn – boligret – voldgift, Nogle processuelle problemer i lejeloven, U1960B.253.
 5. Jørgen Trolle, Genéve-Konventionen af 1961 om Handelsvoldgift, U1961B.203.
 6. Erik Siesby, Partsautonomi gennem voldgiftsaftale, Juristen, 1962, s. 193.
 7. Isi Foighel, Lov om voldgift?, U1966B.190.
 8. Bernt Hjejle, Betænkningen vedrørende lovgivning om voldgift, U1967B.1.
 9. P. Spleth, Til udkastet til lov om voldgift, U1967B.33.
 10. Ole Lando, Den ikke-nationale handelsvoldgift i Mogens Blegvad, et al. (red.), Festskrift til professor, dr. jur. & et phil. Alf Ross, 10. juni 1969, Juristforbundets Forlag, 1969, s. 295.
 11. Knud Arildsen, Lov om voldgift, Juristen, 1972, s. 487.
 12.  Isi Foighel, Anmeldelse af Frivillig voldgift af Bernt Hjejle, U1974B.392.
 13. Rotenborg, Anmeldelse af Frivillig voldgift af Bernt Hjejle, Advokaten, 1974, s. 253.
 14. Ole Lando, Anmeldelse af Frivillig voldgift af Bernt Hjejle, TfR1975.370
 15. Per Magid, Anmeldelse af Frivillig voldgift af Bernt Hjejle, Juristen, 1975, s. 294.
 16. Bernt Hjejle, Anmeldelse af Arbitration in Sweden, Udgivet af Stockholms Handelskammare, U1977B.66.
 17. Ole Lando, Anmeldelse af Arbitration in Sweden, TfR1978.475.
 18. Allan Phillip, Om eksekution af forlig i voldgiftssager, Advokaten, 1978, s. 29.
 19. Ole Madsen, Kommentar til Allan Phillip om eksekution af forlig i voldgiftssager, Advokaten, 1978, s. 57.
 20. Jørgen Trolle, Anmeldelse af Voldgift af Bernhard Gomard, U1979B.220.
 21. Jørgen Trolle, Anmeldelse af The International Arbitral Process I‐V. Anmeldt af J. Gillis Wetter, U1979B.323.
 22. Jørgen Henrik Jørgensen, Mere om Voldgift herunder voldgift i dobbeltbeskatningsager, U1979B.335.
 23. Helen Graf, Voldgift i Danmark, Advokaten, 1979, s. 298.
 24. Meurs-Gerken, International voldgift og Schweiz, Advokaten, 1980, s. 125.
 25. Hardy Rechnagel, International voldgift i England, U1982B.450.
 26. Jørgen Grønborg, Det Danske Voldgiftsinstitut, Advokaten, 1982, s. 157.
 27. Joseph Lookofsky, Mere om International Voldgift, U1983B.236.
 28. Erik Werlauff, Selskabsvoldgift, Juristen, 1983, s. 33.
 29. Ole Lando, Internationale Handelsvoldgiftsretter, Advokaten, 1984, s. 279.
 30. Jørgen Grønborg, Det Danske Voldgiftsinstitut, Advokaten, 1984, s. 284.
 31. Allan Phillip, International voldgift – en orientering, Advokaten, 1984, s. 287.
 32. International voldgiftskongres i Luzern, Advokaten, 1984, s. 289.
 33. Ole Lando, Lex mercatoria i international handelsvoldgift, U1985B.1.
 34. Joseph Lookofsky, McDonnell Douglas Corporation v. Kingdom of Denmark: Indsigelser imod voldgift, U1985B.404.
 35. P. R. Meurs-Gerken, Voldgift bør overvejes i enhver international kontrakt, Advokaten, 1985, s. 12.
 36. G. Stark, Udmeldelse af voldgiftsdommere, Advokaten, 1985, s. 337.
 37. Jens Anker Andersen og Erik Werlauff, Voldgiftsklausuler og fogedforbud, U1986B.63.
 38. Bach Poulsen, Les Arbitri, Advokaten, 1986, s. 155.
 39. Viggo Olesen, Voldgiftspraksis i det syttende århundrede og voldgiftsbestemmelsen i Danske Lov, U1988B.59.
 40. Meurs-Gerken, Nyt reglement for ICC´s internationale voldgiftsdomstol, Advokaten, 1988, s. 112.
 41. Olav Willadsen, Konkurrerende syns- og skønsbestemmelser, U1990B.414.
 42. Allan Phillip, Introduktion til international voldgift, U1992B.121.
 43. Torben Hjerl, Voldgift – Retspræsident Frank Poulsens foredrag i Københavns Advokatforening, Advokaten, 1992, s. 132.
 44. Morten Petersen Broberg, ’The Interpretation of section 5(2)(b) of the English Arbitration Act 1975’ [1994] Journal of International Arbitration, s. 119.
 45. Peter Bang, International voldgift i handelsforhold Valget mellem ad hoc voldgift og institutionel voldgift og valget af voldgiftsrettens sæde, U1995B.439.
 46. Ketilbjørn Hertz, Bruxelles-konventionen og voldgift, U1996B.149.
 47. Allan Philip, Anmeldelse af Mark Huleatt-James og Nicholas Gould: International Commercial Arbitration. A Handbook, LLP 1996 XX, U1996B.162.
 48. Kai Krüger, Default Remedies in International Arbitration Proceedings i Lennert Lynge Andersen, et al. (red.), Festskrift til Ole Lando, 2. september 1997, GadJura, 1997, s. 217.
 49. Peter Giersing og Lars Lindevang Madsen, Voldgiftsklausuler og ulykkesforsikring, U2000B.481.
 50. Peter Bang, Habilitetskravene til voldgiftsmænd, U2000B.634.
 51. Allan Phillip, Domstolsreform og voldgift, Lov & Ret, 2000, nr. 2, s. 14.
 52. M. Skipper-Pedersen, Konkurrerer civile retssager med voldgift?, Lov & Ret, 2000, nr. 4, s. 20.
 53. Jesper Windahl, Direkte krav og forumklausuler, U2001B.242.
 54. Steen Rasmussen, Interessevoldgift, U2001B.345.
 55. Lars Lindencrone Petersen og Erik Werlauff, Voldgift – om kravene til en tidssvarende voldgiftslov, U2001B.547.
 56. Erik Werlauff, Anmeldelse af Practitioners´ handbook on International Arbitration, U2002B.465.
 57. Peter Arnt Nielsen, Mod en ny voldgiftslov?, Lov & Ret, 2003, nr. 3, s. 3.
 58. Peter Arnt Nielsen, Hovedtræk af en voldgiftsreform, Advokaten, 2003, s. 122.
 59. Ole Spiermann, International voldgift under Danmarks bilaterale investeringsoverenskomster, Juristen 2003, nr. 9 s. 325.
 60. Oluf Engell, Arbitrability i Torsten Iversen, et al. (red.), Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003, s. 107.
 61. Mogens Skipper-Pedersen, Om dansk deltagelse i international voldgift i Torsten Iversen, et al. (red.), Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003, s. 245.
 62. Allan Philip, Anmeldelse af "Voldgiftsret" af Jakob Juul og Peter Faurholdt Thommesen, Forlaget Thomson, 2003, U2004 B.187/2.
 63. Ole Spiermann, Anmeldelse af Kristina Maria Siig: Arbitration Agreements – In a Transport Law Perspective, U2004B.55.
 64. Ole Spiermann, Voldgiftsrettens fastsættelse af sit honorar, U2004B.340.
 65. Allan Philip, Anmeldelse af Kristina Maria Siig: Arbitration Agreements – In a Transport Law Perspective, TfR2004.416.
 66. Ana M. López-Rodríguez, Alternativ konfliktløsning ved grænseoverskridende tvister - jagten på at sikre en bedre klageadgang for forbrugere, U2005B.124.
 67. Peter Arnt Nielsen, Lov om voldgift, Karnovs lovsamling 2005, s. 7585-7605, Supplementsbind 6.
 68. Peter Arnt Nielsen, Voldgiftsreformen, Julebog 2005 af Steen Treumer (red.).
 69. Sys Rovsing og Peter Arnt Nielsen, Ny og tidssvarende voldgiftslov, Advokaten, 2005/04, årg. 84, s. 147.
 70. Bernhard Gomard og Jesper Lett, Voldgiftsdommeres habilitet - brydningstiden er overstået, Advokaten, 2005/05, s. 211.
 71. Peter Arnt Nielsen, Voldgiftsreformens perspektiver, Advokaten, 2005/10, årg. 84, s. 38.
 72. P.R. Meurs-Gerken, ’Distinctive Features of the New Danish Arbitration Act’ [2005] The ICC International Court of Arbitration Bulletin, volume 16 , issue 2 , s. 47-49.
 73. Erik Werlauff, Voldgift og partsautonomi - parternes og voldgiftsrettens retlige muligheder for at effektivisere voldgiftsprocessen, U2006B.146.
 74. Bernhard Gomard, Voldgiftsloven af 2005, ET2006.39.
 75. Joseph Lookofsky og Karsten Kristoffersen, ’The new Danish Arbitration Act’ [2006] 1 Stockholm International Arbitration Review, s. 43-64.
 76. Kristian Skovgård Larsen og Flemming Kragh Hansen, Sikkerhedsstillelse for voldgiftsrettens vederlag, U2007B.293.
 77. Jens Kristiansen, Lovbaseret godtgørelseskrav omfattet af voldgiftsklausul, HD af 26/3 2007 (U2007.1569H), Juristen, nr. 5, 2007, s. 167.
 78. Erik Werlauff, Privat voldgift med offentligretlige delspørgsmål, U2008B.152.
 79. Henrik Karl Nielsen, Voldgiftsklausuler i individuelle ansættelsesaftaler, U2008B.295.
 80. Henrik Beckmann og Jakob Nolsø, Fortolkning af voldgiftsklausuler, U2008B.411.
 81. Arne Bierfreund, Erhvervslivets tvister og de danske domstole, ET2008.281.
 82. Oliver Talevski og Steffen Pihlblad, Voldgiftskendelsen, U2009B.269.
 83. Niels Schiersing, Om retlig beskyttelse af investeringer i udlandet - en introduktion, U2009B.277.
 84. Oliver Talevski og Steffen Pihlblad, Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse, ET2009.367.
 85. Steffen Pihlblad, Høj retssikkerhed ved voldgift, Advokaten, 2009/01, s. 46.
 86. Claes Lundblad, Voldgift vinder frem internationalt – men sorte skyer truer, Advokaten, 2009/04, s. 16.
 87. Ole Spiermann, Voldgift og EU’s domsforordning, Advokaten, 2009/05, s. 44.
 88. Lauge Skovgaard Poulsen, Beskyttelse af danske investorer i udviklingslande, Advokaten, 2009/10, s. 14.
 89. Steffen Pihlblad, Aftaler om institutionel voldgift, U2010B.124.
 90. Niels Schiersing, Om begrebet “investering” i Danmarks bilaterale traktater om investeringsbeskyttelse, ET2010.187.
 91. Niels Schiersing, Om voldgiftslovens § 17 - og revision heraf, ET2010.323.
 92. Steffen Pihlblad, Sådan kommer du i gang som voldgiftsdommer, Advokaten, 2010/02, s. 12.
 93. Steffen Pihlblad, ’Case management’ i voldgiftssager – hvordan gør man?, Advokaten, 2010/08, s. 40.
 94. Martin Vasehus Madsen, Voldgift og konkurs, Tidsskrift: Revision og Regnskabsvæsen, 2010, nr. 4, s. 42.
 95. Niels Schiersing, Manglende indbetaling af omkostningsdepot i voldgiftssager, U2011B.246.
 96. Niels Schiersing, Om voldgiftslovens § 39, stk. 1, nr. 1, litra a - nogle kommentarer til Østre Landsrets kendelse af 22. november 2010, U2011B.367.
 97. Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttets inhabilitetspraksis, ET2011.71.
 98. Niels Schiersing, Om due process og begrebet "Fuld lejlighed til at fremføre sin sag" i voldgiftslovens § 18, ET2011.231.
 99. Peter Fauerholdt Thommesen, Få nu fart på den voldgift!, Advokaten, 2011/10, s. 20.
 100. Anders Amstrup Fournais og Claus Aschou Johannesen, Et paradigmeskift i retsplejens tilgang til sagkyndig medvirken, U2012B.498.
 101. Jens Christensen Kamm, Nationale konkursreglers indvirkning på gyldigheden af voldgiftsaftaler, ET2012.57.
 102. Steffen Pihlblad, En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø, ET2012.251.
 103. Louise Bach Algren og Stephanie Maria Steffensen, Voldgiftsdommeres inhabilitet i international voldgift, ET2012.303.
 104. René Offersen, Konfliktløsning i erhvervssager, ET2012.355.
 105. Steffen Pihlblad, Og hvad kan vi så lære af det? Fastsættelse af voldgiftsdommeres honorar var for nylig genstand for stor debat på et møde i Voldgiftsforeningen. På baggrund af konkrete sager, ser Voldgiftsinstituttets direktør, Steffen Pihlblad, på honoreringen., Advokaten, 2012/02, s. 44.
 106. Mogens Skipper-Pedersen, Om effektivitet i voldgiftsprocessen – særligt om voldgiftsrettens muligheder i Niels Fenger, et al. (red.), Festskrift til Erik Werlauff, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012, s. 547.
 107. Morten Frank og Gregers Gam, Anerkendelse af udenlandske retsafgørelser og voldgiftskendelser i dansk ret, U2013B.185.
 108. Ole Spiermann, Et attraktivt forum for international voldgift?, U2013B.285.
 109. Steffen Pihlblad og Julie Arnth Jørgensen, Bevisoptagelse i voldgiftssager - med fokus på Dansk Forening for Voldgifts Regler om Bevisoptagelse, ET2013.177.
 110. Jesper Lett, Højesteretsdom om fortolkning af uklar voldgiftsaftale er i strid med international domstolspraksis, ET2013.193.
 111. Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager (Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag 3 finder anvendelse), ET2013.303.
 112. Peter Bang, Voldgiftsaftalers gyldighed over for konkursboer, ET2013.337.
 113. Torsten Iversen og Mads Bryde Andersen, Voldgiftsklausulers rækkevidde - Er tiden inde til en nyorientering, hvad angår fortolkningen af voldgiftsklausuler?, U2014B.317.
 114. Carsten Pedersen og Per Speyer Mellemgaard, Overvejelser over uklare voldgiftsaftaler, ET2014.201.
 115. Lone Mouyal Wandahl, Politiske beslutninger i international voldgift – om voldgift i investeringstvister i såkaldt investor-state dispute settlement (ISDS), Juristen, nr. 1, 2014, s. 30.
 116. Steffen Pihlblad, International guidelines for etik, Advokaten, 2014/04, s. 34.
 117. Lars Rosenberg Overby, Brug af eksperter i voldgiftssager, ET2015.3.
 118. Niels Schiersing, Om voldgift i England, ET2015.237.
 119. Pernille Bigaard, Victoria Grevit Eriksen, Større konkursboer med grænseoverskridende aktivitet - hvordan gribes de an, og hvilke udfordringer er særligt forbundet hermed, ET2015.167.
 120. Niels Schiersing, Om "mock-trials", ET2015.305.
 121. Steffen Pihlblad, Nyt regelsæt fra ICC, Advokaten, 2015/03, s. 40.
 122. Philip Noes, Rapport fra EU's Joint Transfer Pricing Forum om forbedringer af Voldgiftskonventionens virkemåde, SU2015.123.
 123. Philip Noes, BEPS Action 14 - Make Dispute Resolution Mechanisms more Effective, SU2015.259.
 124. Steffen Pihlblad, Voldgiftsret i Danmark - nu og i fremtiden, ET2016.39.
 125. Sylvie Cavaleri, Internationale tvister i VBA: utopi eller realitet?, TBB2016.459.
 126. Nikolaj Bjørnholm, Første dom om EF-voldgiftskonventionen, SU2016.176.
 127. Erik Hørlyck, Internationale tvister og VBA, TBB2016.606.
 128. Jette Thygesen, Moms på ydelser leveret i forbindelse med voldgiftssager, SPO.2016.183.
 129. Dan Terkildsen, En kommentar til Højesterets dom i UfR 2016.1558/2H (Taewoong), ET.2016.317.
 130. Anders Ørgaard, Anmeldelse af Niels Schiersing: Voldgiftsloven med kommentarer, ET.2016.322.
 131. Niels Schiersing, Om voldgiftsdommeres inhabilitet og IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration - betydning og anvendelse i dansk ret?, ET.2016.292.
 132. Karin Skov Nilausen, Løsning af internationale skattetvister, SU 2016, 248.
 133. Michael Gjedde-Nielsen, Peter Fauerholdt Thommesen, Bemærkninger i anledning af TBB 2016.459: Voldgift ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, TBB2016.883.
 134. Bodil Tolstrup, Nikolaj Bjørnholm, Dobbeltbeskatning. EU-kommissionen foreslår nyt direktiv om gensidig aftaleprocedure (MAP) og voldgift, SU 2017, 27.
 135. Lasse Højlund Christensen, Anmeldelse af Jonas von Goeler: Third-party funding in international arbitration and its impact on procedure, Wolters Kluwer 2016, 481 sider, ET.2017.150.
 136. Jesper Lett, Steffen Pihlblad, Et internationalt genkendeligt tvistløsningssystem i bygge- og anlægsbranchen, ET.2017.131.
 137. Peter Arnt Nielsen, Voldgiftsloven og foreløbige retsmidler, ET.2017.81.
 138. Julie Arnth Jørgensen, "Toolkit" til udarbejdelse af voldgiftskendelser, ET.2017.105.
 139. Mogens Skipper-Pedersen, Den partsudpegede voldgiftsdommers stilling, Tidsskrift for Forretningsjuss, Sektionsmøde 41. Nordiske Juristmøde, august 2017
 140. ET.2017.263 Jakob Tingskov: Voldgiftsaftaler ved konkurs
 141. ET.2017.239 Peter Arnt Nielsen: Haagerværnetingsaftalekonventionen i dansk ret
 142. ET.2017.229 Morten Nikolajsen: Security for Costs under the Danish Arbitration Act Now and in the Future
 143. Clement Salung Petersen, Anmeldelse af Morten Frank: Fortolkning af voldgiftsaftaler - patologier og anden uklarhed i forståelsen af voldgiftsaftalers rækkevidde, Karnov Group 2018, 491 sider, ET.2019.46.
 144. Lasse Højlund Christensen, Anmeldelse af Johan Tufte-Kristensen: Voldgiftsdommerens upartiskhed og uafhængighed, Karnov Group 2018, 257 sider, ET.2019.44.
 145. Johan Tufte-Kristensen, Anmeldelse af Niels Schiersing: Voldgiftsloven med kommentarer, Jurist og Økonomforbundets Forlag 2016, 594 sider, U.2017B.49/1.
keyboard_arrow_up