Voldgiftsagens udgifter eksempler

Gennemregning af eksempler med registreringsgebyr, honorar og administrativ afgift. 

xxxx

Eksempel 1

Hvis det omtvistede beløb er 13 440 EUR (100 000 DKK) og sagen afgøres af en enevoldgiftsdommer.

Voldgiftsinstituttet

Registreringsgebyr:
1.000 EUR       (7.500 DKK)

Honorar til voldgiftsdommer:

Minimum1.350 EUR (10.000 DKK)
Median 1.675 EUR(12.500 DKK)
Maximum2.000 EUR(15.000 DKK)

 
Administrationsafgift: 
1.000 EUR          (7.500 DKK)            

Sammenlagt

Registreringsgebyr:1.000 EUR (7.500 DKK)
Honorar voldgiftsdommeren (median):1.675 EUR(12.500 DKK)
Administrationsafgift:1.000 EUR (7.500 DKK)
I alt 3.675 EUR(27.500 DKK)

Eksempel 2

Hvis det omtvistede beløb er 100.000 EUR (740.000 DKK) og sagen afgøres af en voldgiftsret med tre dommere.

Voldgiftsinstituttet

Registreringsgebyr:
1.000 EUR        (7.500 DKK)

Honorar til formanden for voldgiftsretten:

Minimum 2.700 EUR(20.000 DKK)
Median3.050 EUR(22.500 DKK)
Maximum3.400 EUR (25.000 DKK)

 
Honorar til voldgiftsdommer, som ikke er formand:

Minimum2.000 EUR(15.000 DKK)
Median2.350 EUR(17.500 DKK)
Maximum2.700 EUR(20.000 DKK)

 
Administrationsafgift:
3.000 EUR       (22.400 DKK)            

Sammenlagt

Registreringsgebyr: 1.000 EUR(7.500 DKK)
Honorar til formanden (median):3.050 EUR(22.500 DKK)
Honorar til meddommer 1 (median): 2.350 EUR(17.500 DKK)
(Honorar til meddommer 2 (median): 2.350 EUR(17.500 DKK)
Administrationsafgift:3.000 EUR(22.400 DKK)
I alt11.750 EUR(87.400 DKK)

Eksempel 3

Hvis det omtvistede beløb er 750 000 EUR (5 550 000 DKK) og sagen afgøres af en voldgiftsret med tre dommere.

Voldgiftsinstituttet

Registreringsgebyr:
1.000 EUR        (7.500 DKK)

Honorar til formanden for voldgiftsretten:
 

Minimum9.500 EUR(70.000 DKK)
Median13.750 EUR(102.500 DKK)
Maximum18.000 EUR(135.000 DKK)


Honorar til voldgiftsdommer, som ikke er formand:

Minimum7.400 EUR(55.000 DKK)
Median10.700 EUR(80.000 DKK)
Maximum14.000 EUR(105.000 DKK)

  
Administrationsafgift:
9.000 EUR       (67.800 DKK)            

Sammenlagt

Registreringsgebyr: 1000 EUR(7500 DKK)
(Honorar til formanden (median):13.750 EUR(102.500 DKK)
Honorar til meddommer 1 (median): 10.700 EUR (80.000 DKK)
Honorar til meddommer 2 (median): 10.700 EUR (80.000 DKK)
Administrationsafgift:9.000 EUR(67.800 DKK)
I alt45.150 EUR(33.7300 DKK)

Eksempel 4

Hvis det omtvistede beløb er 3 500 000 EUR (25 900 000 DKK) og sagen afgøres af en voldgiftsret med tre dommere.

Voldgiftsinstituttut

Registreringsgebyr:
1.000 EUR       (7.500 DKK)

Honorar til formanden for voldgiftsretten:

Minimum20.000 EUR(147.200 DKK)
Median 44.500 EUR(328.600 DKK)
Maximum69.000 EUR(510.000 DKK)

  
Honorar til voldgiftsdommer, som ikke er formand:

Minimum 15.000 EUR(110.650 DKK)
Median33.375 EUR(246.450 DKK)
Maximum51.750 EUR(382.250 DKK)

 
Administrationsafgift:
15.500 EUR       (114.100 DKK)

Sammenlagt

Registreringsgebyr:1.000 EUR(7.500 DKK)
Honorar til formanden (median):44.500 EUR(328.600 DKK)
Honorar til meddommer 1 (median):33.375 EUR(246.450 DKK)
Honorar til meddommer 2 (median):33.375 EUR(246.450 DKK)
Administrationsafgift:15.500 EUR (114.100 DKK)
I alt127.750 EUR(943.100 DKK)


Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce
Omkostningerne ved sager der verserer for Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce kan beregnes ved en calculator, der kan findes her.
 
ICC – International Court of Arbitration
Omkostningerne ved sager der verserer for ICC – International Court of Arbitration kan beregnes ved en calculator, der kan findes her.

keyboard_arrow_up