Voldgift

Voldgiftsagens udgifter 

eksempler

Udgifterne i en institutionel voldgiftssag består af honorar til voldgiftsdommerne, en administrativ afgift til voldgiftsinstitutionen samt voldgiftsdommernes udgifter til rejse og ophold mv. under sagen. Dertil kommer eventuelle udgifter til skønsmænd samt advokater.

Gennemregning af eksempler med registreringsgebyr, honorar og administrativ afgift.
 
Tabel samt søjlediagrammer, som illustrerer sagsudgifterne som procent af sagens værdi.
 
Graf som viser, hvorledes de procentvise udgifter falder i takt med stigning af sagens værdi.
 
Oversigt over resultaterne

keyboard_arrow_up